สขค. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า หรือThe ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) ทางออนไลน์ ครั้งที่ 1

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า หรือThe ASEAN Experts Group on Compet…

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า หรือ The ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) ทางออนไลน์ ครั้งที่ 1 และมีแถลงการณ์ร่วมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าในการตอบสนองต่อการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเรียกร้องให้ธุรกิจทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแม้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะตกต่ำ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในภูมิภาคติดต่อหน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้าของประเทศเพื่อสอบถามหรือยื่นหนังสือขอคำแนะนำหรือการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อทำความเข้าใจและให้มั่นใจว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

นอกจากนั้น หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำเนินการกับธุรกิจใด ๆ ที่แสวงหาประโยชน์จากวิกฤตการระบาดใหญ่นี้ AEGC จะยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างประเทศสมาชิกอย่างทันท่วงที เพื่อกำกับดูแลไม่ให้เกิดการจำกัดแข่งขันทางการค้าในระหว่างที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนานี้

แถลงการณ์ร่วมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันทางการค้าในการตอบสนองต่อ การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Skip to content