ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมสัมภาษณ์รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “Defending Competition in the Market During COVID – 19”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธาน…

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมสัมภาษณ์ รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “Defending Competition in the Market During COVID – 19” ณ สตูดิโอ สำนักข่าวแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) และจะออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางช่อง Thai TV Global Network และ MCOT World

 

         

Skip to content