นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแ…

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีการขายไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต การกำหนดมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม  ณ ห้องประชุมคณะกรรมธิการ (สผ.) 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

 

 

Skip to content