การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กร…

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางพาราผันผวน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน ในการหารือได้ข้อกำหนดให้จุดรับซื้อยางพาราต้องติดป้ายแสดงราคารับซื้อยางพาราที่ชัดเจน และหากพบว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับซื้อมีการกำหนดราคารับซื้อยางพาราที่ส่อให้เห็นว่าร่วมกันกำหนดราคาหรือเงื่อนไข กฎเกณฑ์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 

 

Skip to content