คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฯ สขค. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ใหม่ 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ , นายรักษเกชา แฉ่ฉาย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ…

เมื่อวันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) และเลขาธิการฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายฯ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฯ สขค. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ใหม่ 3 ท่านได้แก่ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ , นายรักษเกชา แฉ่ฉาย, ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล ก่อนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวนโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สขค. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการฯ ในการกำหนดแนวทางการบริหารงานสำนักงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content