เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพร…

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. เลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า บรรยาย โดย อ. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content