นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึก Credit Term….SMEs ไทยต้องรู้”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธา…

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึก Credit Term….SMEs ไทยต้องรู้” เพื่อทำความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content