นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจ…

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 รุ่นที่ 2 Lawyers’ Enhanced Agility Program (LEAP) ผ่านทางออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content