สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “หลักการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้…

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “หลักการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ทางออนไลน์โดยบรรยายผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content