ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ“ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหม…

เมื่อวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กลุ่มที่ 1 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๑ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก อมตะ ชนะพงษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๓ ร่วมเป็นวิทยาการในการฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี ณ ห้องประชุม 110 และ ห้องประชุม 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content