ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎห…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กลุ่มที่ 1 และได้รับเกียรติจาก นายอังคาร เพชรอาวุธ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 พร้อมด้วย นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูงร่วมเป็นวิทยาการ ในการอบรมให้ความรู้และใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 110 และ ห้องประชุม 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content