สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการรวมธุรกิจ (Mergers and Acquisitions)”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการ…

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำโดย รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์   จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการรวมธุรกิจ (Mergers and Acquisitions)” ผ่านทางออนไลน์ ให้แก่นักศึกษารายวิชาองค์กรธุรกิจ (LL 3210) คณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (สขค.) เป็นวิทยากร และว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม (สขค.) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สขค. กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content