ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎห…

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี” ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กลุ่มที่ 2 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก อมตะ ชนะพงษ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 ร่วมเป็นวิทยาการในการฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี ณ ห้องประชุม 110 และ ห้องประชุม 412 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content