สขค.เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนครั้งที่ 1

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค.เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) โดย ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนครั้งที่ 1(1st ASEAN Heads of Competition Agencies Meeting) โดยการประชุมกลุ่มผู้นำด้านการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนได้มีการหารือและต่อยอดความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการกำกับการแข่งขันทางการค้า

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการกำกับดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกันในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเด็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความท้าทายต่อการเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลกระทบในยุคหลังโควิด-19 (SMEs and post Covid-19) โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญต่อมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการแข่งขันอันมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและตกลงร่วมกันที่จะออกถ้อยแถลงร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือและการพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content