เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษสำหรับผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในหัวข้อ “การแข่งขันทางการค้า”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษสำหรับผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย…

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษสำหรับผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 ในเรื่อง “การแข่งขันทางการค้า” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (CISCO WEBEX) ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และได้ร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน กับนายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content