สขค. ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในประเด็นหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันที่ธุรกิจควรรู้”

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมา…

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรม เรื่อง “ธุรกิจมั่นคง ดำรงคุณธรรม ด้วยกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในประเด็นหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันที่ธุรกิจควรรู้” บรรยายโดย นายนินนาท เกิดลาภผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาประเมินงานสืบสวนสอบสวน ผ่านทางระบบออนไลน์ Web Conference : Zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content