สขค. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื…

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน โดยนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการ สขค. ร่วมกับ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ รองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้ผู้ประกอบธุรกิจได้แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ดร.รักษเกชา แฉ่ฉาย กรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามนี้ ณ ห้อง BB201 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Live)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content