ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้การต้อนรับประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้การต้อนรับประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการแข่…

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content