เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค 2) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีปฏิบัติ

  • หน้าแรก
  • ประกาศ
  • เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค 1) และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคคว…
โปรดรอสักครู่ กำลังไปยังหน้า/ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ หากรอนานกว่า 5 วินาที.
Skip to content