หมวดหมู่: กิจกรรม

สขค. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชั […]
ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ท […]
ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินง […]
ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการรวมธุรกิจ (Mergers and Acquisitions)”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั […]
ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสว […]
ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ“ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

เมื่อวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงาน […]
ดูรายละเอียด

สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “หลักการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสว […]
ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญร่วมงานสัมมนารูปแบบ Live Streaming เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวโน้มของผู้ประกอบธุรกิจSMEs ในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 และการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของ สขค. ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ Move On ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า ในช่วง Guru Talk “ต่อลมหายใจ SMEs”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒน […]
ดูรายละเอียด

สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากสำนวนคดี”

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนได้จัดการฝึกอบรมโครงก […]
ดูรายละเอียด
Skip to content