หมวดหมู่: รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผล การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา (13 แห่ง) และงานเสวนาทางวิชาการ

   
ดูรายละเอียด

รายงานสรุปผลการจัดงานสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดูรายละเอียด
Skip to content