หมวดหมู่: เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันการผูกขาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรมและสภาพบังคับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”

ดูรายละเอียด

เอกสารประกอบกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment วันที่ 16 กันยายน 2563 [เล่มที่ 2]

ดูรายละเอียด

เอกสารประกอบกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment วันที่ 16 กันยายน 2563 [เล่มที่ 1]

ดูรายละเอียด
Skip to content