หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการสั่งให้ระงับ/หยุดการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า มิติใหม่ของการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด

สขค. ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด

กขค. ออกคำสั่งให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระงับการไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 7 ราย ที่เข้าข่ายการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด
Skip to content