หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส อย่างใกล้ชิด

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด

กขค. เตือน ซื้อขายกิจการ “เทสโก โลตัส” ในไทย ต้องขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด

สขค. จัดงานวันแข่งขันทางการค้า (Competition Day) “โลกแห่งการแข่งขัน : สร้างธรรมาภิบาล เพิ่มโอกาสทางการค้า”

The National Security Screen Association promotes fair and competitive market conditions in the interest of members and consumers. In doing so, NSSA members follow a strict code of conduct as set out by the NSSA to provide consumers a level of standards and service.
ดูรายละเอียด
Skip to content