หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           
ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – โครงการจ้างเหมาคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

                […]
ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

                […]
ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่องแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – โครงการจ้างเหมาคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 (ระยะเวลา 3 ปี)

                […]
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           
ดูรายละเอียด
Skip to content