หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับแก้ไข)

ดูรายละเอียด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฎิบัติการด้านดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง ยกเลิก โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียด
Skip to content