หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สขค. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการแข่งจันทางการค้า ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบพื้นโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียด
Skip to content