หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           
ดูรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของการรวมธุรกิจและติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจภายหลังการรวมธุรกิจ

                […]
ดูรายละเอียด
Skip to content