หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

       
ดูรายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการประชุมวิชาการทางออนไลน์ “สัปดาห์การแข่งขันทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 ” ภายใต้ความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

               
ดูรายละเอียด
Skip to content