หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม

                […]
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

       
ดูรายละเอียด
Skip to content