หมวดหมู่: ประกาศยกเลิก

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด

เรื่อง ยกเลิก โครงการออกแบบระบบพื้นฐานโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียด
Skip to content