หมวดหมู่: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การรวมธุรกิจและแนวทางการรวมธุรกิจให้มีความเหมาะสม

                […]
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการจ้างเหมาบริการเฝ้าข่าว ตัดข่าว (Clipping News) และ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร

                […]
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OTCC e-Learning

                […]
ดูรายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการประชุมวิชาการทางออนไลน์ “สัปดาห์การแข่งขันทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งที่ 2 ” ภายใต้ความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

               
ดูรายละเอียด
Skip to content