หมวดหมู่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบพื้นโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อนำสู่สำนักงานอัจฉริยะและรองรับสังคมดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับแก้ไข)

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำถุงใส่เอกสาร และปากกาลูกลื่นตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักานแห่งใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด
Skip to content