หมวดหมู่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า รองรับการเพิ่มบุคลากรของปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           
ดูรายละเอียด
Skip to content