หมวดหมู่: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบทบาทภารกิจองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

       
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           
ดูรายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

     
ดูรายละเอียด
Skip to content