สอบถามข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ :  02-199-5400

หมายเลขโทรสาร :  02-143-7715

อีเมล :  [email protected]

Skip to content