ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
THAILAND

OFFICE OF TRADE COMPETITION COMMISSION

5th floor,Car Parking 5th floor Building(BC), The Goverment Complex 120 Chaeng Wattana Road, Thungsong-hong, Laksi, Bangkok 10210
+66 2199 5400
+66 2143 7715
[email protected]
Skip to content