เอกสารประกอบกิจกรรมเผยแพร่และอภิปรายผลการศึกษาการประเมินการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ OECD – ASEAN Competition Assessment วันที่ 16 กันยายน 2563 [เล่มที่ 1]

โปรดรอสักครู่ กำลังไปยังหน้า/ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ หากรอนานกว่า 5 วินาที.
Skip to content