การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

สขค. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน

ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

ดูรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ“ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญร่วมงานสัมมนารูปแบบ Live Streaming เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวโน้มของผู้ประกอบธุรกิจSMEs ในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 และการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของ สขค. ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ Move On ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า ในช่วง Guru Talk “ต่อลมหายใจ SMEs”

ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมการให้โอวาท และกล่าวปิดกิจกรรมการฝึกงาน รุ่นที่ 1 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สขค. กับสถาบันการศึกษา (13 แห่ง)

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า”

ดูรายละเอียด
Skip to content