การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

สขค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

สขค. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียด

สขค. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า พ.ศ. 2560” ในหัวข้อ ธุรกิจแฟรนไชส์กับกฎหมายแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

ดูรายละเอียด

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมสัมภาษณ์รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “Defending Competition in the Market During COVID – 19”

ดูรายละเอียด

ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์เรื่อง การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19

ดูรายละเอียด
Skip to content