การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

ดูรายละเอียด

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมสัมภาษณ์รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “Defending Competition in the Market During COVID – 19”

ดูรายละเอียด

ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์เรื่อง การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19

ดูรายละเอียด

สขค. ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “การเข้าทำธุรกิจกับคู่ค้าในมุมมองของกฎหมายแข่งขันทางการค้า : สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบ”

ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ “Zoom In” ในประเด็นการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด
Skip to content