การสัมมนา / บรรยาย

การสัมมนา / บรรยาย

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมบันทึกเทปในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว” ในประเด็นการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 9 – 10 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดูรายละเอียด

สขค. ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (OECD) จัดประชุมหน่วยงานของรัฐ เพื่ออภิปรายผลการประเมินการแข่งขันเบื้องต้นในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ดูรายละเอียด
Skip to content