กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

กรรมการการแข่งขันทางการค้า

กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

ประวัติการศึกษา

  • Master of Arts in Policy and Administration, University of Wisconsin at Madison, 1979
  • Bachelor of Arts, University of Western Australia, 1975

ประวัติการทำงาน

  • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
  • อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และกรุงบรัซเซลส์ สหภาพยุโรป
  • รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายบริหาร CIO CFO
  • เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นคร เจนีวา
  • ประธานคณะกรรมการ การค้าและสิ่งแวดล้อม ขององค์การการค้าโลก
Skip to content