กขค. เตือน หาก BDMS ซื้อหุ้น BH จริง ต้องขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ

Skip to content