สขค. จัดงานสัมมนาออนไลน์ Competition e-Forum ครั้งที่ 1 New (ab) Normal ในธุรกิจ e-Commerce ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างไร?

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. จัดงานสัมมนาออนไลน์ Competition e-Forum ครั้งที่ 1 New (ab) Normal ในธุรกิจ e-Commerce ส่งผลกระ…

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก Marketeer Online ภายใต้ชื่องาน Competition e-Forum ครั้งที่ 1 New (ab) Normal ในธุรกิจ e-Commerce ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างไร? และในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด และ ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผลตอบรับในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค. และทาง YouTube Channel : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค.

 

 

Skip to content