สขค. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน

  • หน้าแรก
  • กิจกรรม
  • สขค. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคแ…

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผ่านทางออนไลน์ เรื่องการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 213 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content