Category: กิจกรรม

สขค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลข […]
ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมเสวนา Legal in Action EP.17 ในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า”

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขา […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางค้า พ.ศ. 2560” ในหัวข้อ ธุรกิจแฟรนไชส์กับกฎหมายแข่งขันทางการค้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั […]
ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษ […]
ดูรายละเอียด

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า พร้อมด้วย นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมสัมภาษณ์รายการ Thailand Today ในหัวข้อ “Defending Competition in the Market During COVID – 19”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประ […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั […]
ดูรายละเอียด

ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และนายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์เรื่อง การดำเนินงานขององค์กรกำกับดูแลการแข่งขันในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญู […]
ดูรายละเอียด
Skip to content