หมวดหมู่: กิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “สภาพปัญหาในการทำงานด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีและแนวทางการแก้ปัญหา”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสว […]
ดูรายละเอียด

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ“ฝึกปฏิบัติสืบสวนและสอบสวนคดี”

เมื่อวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงาน […]
ดูรายละเอียด

สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “หลักการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสว […]
ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเชิญร่วมงานสัมมนารูปแบบ Live Streaming เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวโน้มของผู้ประกอบธุรกิจSMEs ในช่วงสถานการณ์ Covid – 19 และการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของ สขค. ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ Move On ฝ่าวิกฤตโควิด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า ในช่วง Guru Talk “ต่อลมหายใจ SMEs”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒน […]
ดูรายละเอียด

สขค. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากสำนวนคดี”

ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนได้จัดการฝึกอบรมโครงก […]
ดูรายละเอียด

สขค. จัดกิจกรรมการให้โอวาท และกล่าวปิดกิจกรรมการฝึกงาน รุ่นที่ 1 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า ระหว่าง สขค. กับสถาบันการศึกษา (13 แห่ง)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสร […]
ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรติจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “องค์กรของรัฐและระเบียบการแข่งขันทางการค้า”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลข […]
ดูรายละเอียด

นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึก Credit Term….SMEs ไทยต้องรู้”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสันติชัย สารถวัลแพศย์ กร […]
ดูรายละเอียด

สขค. มอบเงินบริจาคที่รวบรวมจากบุคลากรในสำนักงานฯ ให้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธ […]
ดูรายละเอียด
Skip to content