กขค. ออกคำสั่งให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระงับการไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 7 ราย ที่เข้าข่ายการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

  • Home
  • news
  • กขค. ออกคำสั่งให้บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระงับการไม่ต่อสัญญาผู้จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 7 ราย ที่เข้าข่ายการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
Skip to content