กขค. จัดทำแนวปฏิบัติทางการค้าเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้รับซื้อผลไม้ (ล้ง)

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กขค. จัดทำแนวปฏิบัติทางการค้าเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้รับซื้อผลไม้…
Skip to content