กขค. เร่งรัดการตรวจสอบพฤติกรรมข้อเท็จจริงและดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (ฟู้ดเดลิเวอรี่) ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กขค. เร่งรัดการตรวจสอบพฤติกรรมข้อเท็จจริงและดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการส่งอาหาร (ฟู้ดเดลิเ…
Skip to content