เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ OTCC เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Branding) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการจัดทำสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ และวิทยุ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์

  • หน้าแรก
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเลิกโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ…
โปรดรอสักครู่ กำลังไปยังหน้า/ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ หากรอนานกว่า 5 วินาที.
Skip to content